Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Propozície k súťaži FOTODIAĽNICA


Propozície súťaže tematickej fotografie  

 

FOTODIAĽNICA“

 

Vyhlasovateľ súťaže: MG ART GALÉRIA

Záštita nad podujatím: Minister dopravy, pôšt  a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny

Realizátor a organizačný garant: MG ART GALÉRIA

 

Spoluorganizátori:  Združenia realizátorov stavby Manín, Sverepec - Vrtižer, ALFA 04, Dopravoprojekt
 

Základná charakteristika

Celoštátna súťaž a výstava fotografie, ktorá je tematicky vymedzená na priebeh výstavby diaľnice a koná sa pri príležitosti ukončenia výstavby diaľničného úseku Sverepec – Vrtižer.

Cieľom súťaže je zapojiť široké spektrum fotografov. Fotografická súťaž sa uskutoční v mesiacoch  apríl -  máj 2010 .

 

Súťažné kategórieSúťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, občan SR. Súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.

Kategória A: dokumentárno - reportážna fotografia
Kategória B: krajinkárska fotografia
Kategória C: multimediálna prezentácia fotografií

 

Hodnotenie a ocenenie

Práce prihlásené do súťaže hodnotí porota vymenovaná vyhlasovateľom. Porotu tvoria odborníci z radov aktívnych fotografov a pedagógov odborných škôl.

V každej kategórií bude vyhlásený jeden výherca. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej vernisáži 30.5.2010 kde budú výhercom odovzdané ceny. Výsledky budú zverejnené vo vybraných printových a elektronických médiách do 10 dní od rozhodnutia poroty ako aj na internetovej stránke www.mgartgaleria.sk.

 

Harmonogram:
do 10. 5. 2010 zaslanie súťažných prác

13. – 14. 5. 2010 – vyhodnotenie prác odbornou porotou
30. 5. 2010 – vernisáž výstavy
1.6 – 30. 6. 2010 – trvanie výstavy
 

Technické podmienky

Odporučený formát fotografií je minimálne 30 x 40 cm. Každý autor  môže zaslať do každej kategórie max. 10 fotografií z toho jeden seriál do max. 5 snímkou. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD - video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút.

 

Identifikačné údaje

Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku a kategória. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

 

Prihláška 

K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.
Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do súťaže prijaté.
 

Záverečné ustanovenia

Realizátori súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie a prezentácie bez nároku autora na honorár.

Vystavené a ocenené fotografie zostávajú vo vlastníctve MG ART GALÉRIE. Každé iné ako výstavné a propagačné použitie fotografií a prezentácií bude MG ART GALÉRIA konzultovať s autorom.

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky