Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Ambróz Gabčo


   Ambróz Gabčo

Ing. Ambróz Gabčo patrí medzi popredných slovenských fotografov. Narodil sa v roku 1933 v Nosiciach. Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Fotograf staršej generácie Ambróz Gabčo našiel formu pre svoju osobitú výpoveď zhruba pred štyridsiatimi rokmi. Už vtedy si uvedomoval, že fotografovanie nie je len spoločenská a technická disciplína, ktorá sa zaoberá zhotovovaním obrazových záznamov, ale fascinovala ho najmä umelecká stránka fotky, čoho  výsledkom je profesionálne zvládnutie rukopisu jeho štyridsaťročnej práce.
Jeho prvé fotografie vznikali „pre radosť" a nie na objednávky. Cieľom bolo zachytiť i významné okamihy, či zmeny v spoločenskom živote, živej prípadne neživej prírode a tak priniesť divákovi hlboký estetický a humánny zážitok, čím sa Gabčove fotografie od počiatku odlišovali od fotografií iných autorov.   
Dá sa i povedať, že Gabčove obrázky boli a sú vždy obrazom života, ktorý práve žije a toto  prepojenie pokračuje i ďalej. Autora poznáme i ako neustáleho fotografa dokumentaristu Považskej Bystrice a nestora rozhovorov okolo fotografií „starej" Bystrice, z čoho neskôr vznikajú monotematické výstavy. Neupúšťa miesto ani atmosféru výnimočných okamihov.
Ambróza Gabču väčšinou stretávame s fotoaparátom na krku. Takto nachádza „svoj svet", svet, ktorý sa mu za jeho ochotu, trpezlivosť a vytrvalosť odvďačoval nevšednou krásou, ktorú stretával, kým iní ju obchádzali. Je akýmsi „fotografom v teréne", čo je nesmierne náročné, no pán Ambróz, ako ho familiárne volá takmer celá fotografická verejnosť, to s bravúrou zvláda. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, diplomov a uznaní.
Autorské výstavy mal v Považskej Bystrici, Žiline, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Ružomberku, ale i v Poľsku, Čechách, v Nemecku a Francúzsku. Od roku 1964 sa pravidelne zúčastňuje fotografických výstav a súťaží miestneho, regionálneho i celoštátneho významu ako sú - AMFO a DIAFOTO, STROM, FOTOFÓRUM, výstav Zväzu slovenských fotografov, Petzvalovho mapového okruhu a ďalších, na ktorých získal viacero ocenení.
Od roku 1963 bol členom a organizačným pracovníkom Fotoklubu pri Dome kultúry v Považskej Bystrici, je spoluzakladateľom fotoklubu Fénix, ktorý pôsobí pri Považskom osvetovom stredisku a členom Zväzu slovenských fotografov.
Ambrózovi Gabčovi veľkým vzorom bola Irena Blűhová (1904 - 1991), rodáčka z Považskej Bystrice, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam v dejinách slovenskej fotografie a ktorej tvorba je spätá s medzivojnovou stredoeurópskou avantgardou.  

Milan Mazúr, október 2010                                                                                                            

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky