Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Stanislav MikovčákKeď som navštívil ateliér Stana Mikovčáka, napadlo ma, akoby výtvarník vzdával hold umeleckému remeselnému kováčstvu, ktoré bolo po stáročia v slovenských pomeroch na vysokej technickej úrovni ako i vysokého estetického cítenia a myslenia. Stanovi Mikovčákovi (nar. 1964 v Turzovke) je blízka dôverná znalosť materiálu vyplývajúca i z každodenného styku a kontaktu so svojím priateľom a výtvarníkom Gustom Švábikom, s ktorým v súčasnosti zdieľajú ateliérové priestory v Martinkovom potoku v Čadci.
Mikovčák v rozličných kovových predmetoch a v rozličných tvaroch využíva netradičné techniky a postupy stvárňovania kovu a využívania jeho vlastností. Skúma jeho vlastností, vynaliezavo kombinuje a hľadá nové, a nové výrazové možností, ktoré sú predpokladom  procesu akejsi riadenej spontánnosti, ktorá je zárukou, že tvorivý proces neskĺzne do živelnosti či chaosu, naopak, že je garantom cesty, ktorú autor nastúpil s plnou vervou a jasným zámerom. Zámerom, ktorým je sledovanie konečného výsledku a tým je syntéza, ktorá je základom jeho umeleckého významu. Mikovčák je impulzívny typ výtvarníka s bohatou invenciou, minimom apriórnych programových zámerov so zmyslom pre sondovanie nových, zatiaľ málo využitých oblastí výtvarného výrazu a s pozoruhodnými schopnosťami inšpirovať sa i tou najbanálnejšou skutočnosťou, ktorá pod jeho rukami sa mení v ojedinelú metamorfózu.
Stano Mikovčák hovorí o možnostiach kombinácií kovových prvkov a predmetov ako o nevyčerpateľných možnostiach ich variability opracovateľnosti a farebnom dotvorení. Autor usiluje o to, aby sa všetky vlastnosti spomínaného materiálu v jeho prácach stali východiskom i prostriedkom stvárnenia diela.
Je silne spätý so „svojimi“ Kysucami, veď ako projektant navrátil prvky ľudovej architektúry do súčasnej architektúry Kysúc. Vdychoval a svojim spôsobom usmerňoval atmosféru tohto prostredia, a vznikalo veľké puto medzi ním a prostredím. To všetko ho formovalo a teraz, keď žije v mestských podmienkach, akoby reflektoval na spomienky zo svojho života a tomu nasvedčujú i všetky jeho diela, v ktorých používa nájdené predmety, predmety, ktoré sa viazali s jeho zážitkami či dedovizňou. Okrem iných aktivít sa venuje horolezectvu, záľubu má i v stavaní rozhľadní ako stavieb. So svojimi deťmi postavil prvú rozhľadňu na Kysuciach.  
Žije a tvorí v Čadci.

                                                                                                      Milan Mazúr, december 2010

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky