Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

„Fotografia očami Ireny Blϋhovej“


Propozície súťaže tematickej fotografie

Fotografia očami Ireny Blϋhovej"

Vyhlasovateľ súťaže: MG ART GALÉRIA

Záštita nad podujatím: Ministerstvo kultúry SR
Realizátor a organizačný garant: MG ART GALÉRIA


Základná charakteristika

Celoštátna súťaž a výstava fotografie, ktorá je tematicky zameraná na sociálnu fotografiu

Cieľom súťaže je zapojiť široké spektrum fotografov. Fotografická súťaž sa uskutoční v mesiacoch  september - november 2011 .

 

Súťažné kategórie

Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, občan SR. Súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.

Kategória A: Sociálna fotografia
Kategória B: Multimediálna prezentácia sociálnej fotografie

 

Hodnotenie a ocenenie

Práce prihlásené do súťaže hodnotí porota vymenovaná vyhlasovateľom. Porotu tvoria odborníci z radov aktívnych fotografov a pedagógov ZŠ a SŠ, výtvarníci, členovia rady galérie.

V každej kategórií bude vyhlásený jeden výherca. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnej vernisáži 16.11.2011 kde budú výhercom odovzdané ceny. Výsledky budú zverejnené vo vybraných printových a elektronických médiách do 10 dní od rozhodnutia poroty ako aj na internetovej stránke www.mgartgaleria.sk.

Fotografie vybrané porotou budú súčasťou výstavy.   

 

Harmonogram:
do 21.10. 2011 zaslanie súťažných prác

25.10.2011 - vyhodnotenie prác odbornou porotou
16.11.2011 - vernisáž výstavy

16.11. - 4. 12. 2011 - trvanie výstavy

Technické podmienky

Odporučený formát fotografií je minimálne 20 x 30 cm a maximálny povolený rozmer 30 x 40 cm. Každý autor  môže zaslať kategórie A  max.10 fotografií.   Pre kategóriu B multimediálnej prezentácie sociálnej fotografie, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD - video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút.

 

Identifikačné údaje

Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie. 

 

Prihláška

 K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.
Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do súťaže prijaté.

Záverečné ustanovenia

Realizátori súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie a prezentácie bez nároku autora na honorár.

Ocenené a vystavené fotografie a prezentácie si budú môcť súťažiaci prevziať po skončení výstavy. Každé iné ako výstavné a propagačné použitie fotografií a prezentácií bude MG ART GALÉRIA konzultovať s autorom.

Termín uzávierky a adresa

Fotografie do súťaže je potrebné zaslať  alebo doniesť najneskôr do 21. 10. 2011 na adresu vyhlasovateľa súťaže: MG ART GALÉRIA, Ul. M.R.Štefánika141/13, Považská Bystrica 017 01

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky