Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Výtvarná skupina Mikuláša Galandu


 (1957 - 1968)

Výtvarná Skupina Mikuláša Galandu sa formovala na konci 50. rokov 20. storočia. Ich tvorba už v začiatkoch existencie skupiny deklarovala snahu zodpovedajúco zúročiť umenie slovenskej moderny a súčasne vytvárať také diela, ktoré korešpondujú s požiadavkami moderného umenia. Pre výtvarníkov, ktorí sa hlásili k tejto výtvarnej skupine bol veľmi dôležitý odkaz v tvorbe M. A. Bazovského, C. Majerníka, E. Zmetáka, no najmä M. Galandu a Ľ. Fullu.
Na historicky prvej výstave autorov Skupiny Mikuláša Galandu v Žiline (1957) vystavovali - Andrej Barčík, Róbert Dúbravec, Zdeno Horecký, Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Miroslav Marček, Milan Paštéka, Ľudovít Štrompach, Ivan Štubňa, Pavol Tóth a Ever Púček ako hosť.
Výstava bola reinštalovaná v Galérii C. Majerníka v Bratislave v roku 1958. Do roku 1968 sa uskutočnili ešte ďalšie štyri výstavy, tri medzi rokmi 1959 - 1965 pod kurátorským vedením Radislava Matuštíka a posledná v roku 1968 v koncepcii Ivy Mojžišovej. Od druhej výstavy skupiny sa ako jej členovia prezentovali už iba autori A. Barčík, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, I. Štubňa a P. Tóth, ku ktorým sa pridal Anton Čutek, od tretej výstavy Andrej Rudavský a skupina už vystavovala len v tomto zložení. K štvrtej výstave bol vydaný katalóg s textom Juraja Mojžiša.
Hoci výtvarníci, združení v Skupine Mikuláša Galandu, počas jedenástich rokov jej existencie spočiatku vychádzali zo spoločnej filozoficko-estetickej bázy, u každého z nich prirodzene došlo ku vyprofilovaniu vlastného individuálneho výtvarného programu. Ich práce, najmä zo 60. rokov, predstavujú progresívny typ umenia, v ktorom sa nachádza nadviazanie na výtvarnú tradíciu slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia a zároveň nepopierateľná autentickosť výpovede. Predovšetkým však títo autori vo svojich prácach dokázali poukázať na vizuálnu podstatu kultúrneho prostredia slovenskej krajiny, popritom vyzdvihnúť dôležitosť jej skrytých archetypov a symboliky a prezentovať to takým jazykom, ktorý bol v symbióze so znakmi vtedajšieho európskeho umenia.

Výstava pozostáva zo zbierok zberateľov z Považskej Bystrice.

Milan Mazúr, január 2012

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky