Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Ambróz Gabčo


 Ambróz Gabčo

Ambróz Gabčo (nar. 1933) je fotograf staršej generácie a fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Už vtedy si uvedomoval, že fotografovanie nie je len spoločenská a technická disciplína, ktorá sa zaoberá zhotovovaním obrazových záznamov, ale zaujala ho najmä umelecká stránka fotky, čoho výsledkom je profesionálne zvládnutie rukopisu.
Jeho prvé fotografie vznikali spontánne a s pocitom hľadania vlastného fotografického výrazu  a nie na objednávky. Cieľom bolo zachytiť významné okamihy, či zmeny v spoločenskom živote, živej prípadne neživej prírode a tak priniesť divákovi hlboký estetický a humánny zážitok, čím sa Gabčove fotografie od počiatku odlišovali od fotografií iných autorov.  
Autora poznáme ako neustáleho fotografa, dokumentaristu Považskej Bystrice a nestora rozhovorov okolo fotografií „starej“ Bystrice, z čoho neskôr vznikajú monotematické výstavy. Neupúšťa miesto ani atmosféru výnimočných okamihov.
Ambróza Gabču väčšinou stretávame s fotoaparátom na krku. Takto nachádza „svoj svet“, svet, ktorý sa mu za jeho ochotu, trpezlivosť a vytrvalosť odvďačoval nevšednou krásou, ktorú stretával, kým iní ju obchádzali. Je akýmsi „fotografom v teréne“, čo je nesmierne náročné, no pán Ambróz, ako ho familiárne volá takmer celá fotografická verejnosť, to s bravúrou zvláda. Vídavame ho takmer na každej vernisáži v MG ART GALÉRII a koniec – koncov časť vystavených fotografií je i z tohto prostredia. To, že má rád dokumentačný kontrast deklaruje na fotografiách z Ríma. No a zo súdka jedinečnosti opäť patrí nezabudnuteľná „Šesťdenná“ v Považskej Bystrici, ktorú dokumentoval a cyklus zohráva v predmetnej výstave významné miesto. Touto výstavou chceme autorovi Ambrózovi Gabčovi vzdať hold k 80. výročiu jeho narodenia.
Gabčo je oddaným obdivovateľom prírody. Tejto téme sa venuje i v súčasnom období svojej  tvorby. Potulky po prírode a zákutiach Považia dokumentuje v cykle fotografií z okolia Považskej Bystrice, ktoré vyjadrujú emóciu, sú precítené a hlavne vnímajú dokonalú atmosféru.
Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, diplomov a uznaní. Autorské výstavy mal v Považskej Bystrici, Žiline, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Ružomberku, ale i v Poľsku, Čechách, v Nemecku a Francúzsku. Od roku 1964 sa pravidelne zúčastňuje fotografických výstav a súťaží miestneho, regionálneho i celoštátneho významu ako sú – AMFO a DIAFOTO, STROM, FOTOFÓRUM, výstav Zväzu slovenských fotografov, Petzvalovho mapového okruhu a ďalších, na ktorých získal viacero ocenení.
Od roku 1963 bol členom a organizačným pracovníkom Fotoklubu pri Dome kultúry v Považskej Bystrici, je spoluzakladateľom Fotoklubu Fénix, ktorý pôsobí pri Považskom osvetovom stredisku a členom Zväzu slovenských fotografov. 

Milan Mazúr, apríl 2013                                                                                                                  

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky