Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Rudolf Moško


 

R.Moško Maliar a kresliar Rudolf Moško (1926)

v rokoch 1945 – 1949 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Dezidera Millyho.
Rodák z Dobrej pri Trenčíne vystavuje v Považskej Bystrici po prvý krát a smelá dramaturgia MG Art galérie zaradila v ostatnom období viacerých trenčianskych výtvarných umelcov, ktorí majú čo povedať do prostredia považskej krajiny.
Krajina Rudolfa Mošku už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zaznamenáva milé spomienky na chvíle v nej prežité, ktoré sú autorom precítené vo všetkých možných kompozičných situáciách až po vzrušujúce farebné kontrasty tmavších a svetlejších plôch.
V osemdesiatych rokoch nachádzame bravúrnym koloritom modelovanú krajinu oblých a mäkkých tvarov často vyúsťujúcu do poetického až baladického poňatia prírody.
V deväťdesiatych rokoch autor pociťuje návraty k obľúbenej geometrickej kompozícii a nanovo sa odohrávajúci život pokračuje v scenári podľa dejstva jeho vlastnej skutočnej reality, ktoré dopĺňa zhlukom domčekov a chalúp, často v kompozičnej konštruktivistickej dikcii.  
Po prekonaní množstva schodov, ktoré vedú do ateliéru Rudolfa Mošku s fantastickým výhľadom na majestátny Trenčiansky hrad sa tešíme, že na stojane nájdeme nové a nové rozmaľované obrazy. K niektorým sa po dlhšom čase autor vracia, aby s odstupom všetko zvážil, prifarbil, zmenil, pridal alebo dokonca čiastočne znova premaľoval obraz novým príbehom.
Maliarska a kresliarska tvorba Rudolfa Mošku je významným svedectvom vyhraneného umeleckého programu ostatného obdobia, ktorý prešiel procesom kryštalizácie a hľadania vlastného výtvarného štýlu až k súčasnej tvorbe a ktorá, zásluhou Rudolfa Mošku priniesla do kontextu nášho súčasného výtvarného umenia osobité hodnoty najmä v krajinomaľbe. Dokumentuje to i účasť na mnohých kolektívnych výstavách u nás a v zahraničí a prezentáciách na štyridsiatich samostatných výstavách. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách i v súkromných zbierkach.

Autor žije a tvorí v Trenčíne.

Máj 2013                                                                                                      Milan Mazúr        

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky