Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

STACHO VLADimir


Mgr. art. Vladimír Stacho

Študoval v rokoch 2001 – 2006 na Pedagogickej fakulte univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Odbor výtvarná a technická výchova) a v rokoch 2006 – 2008 štúdiá ukončil na Akadémii umení, Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici u prof. Františka Hodonského.
Vlado Stacho je vo výtvarnej terminológii povedané impulzívny typ výtvarníka s bohatou invenciou a zmyslom pre sondovanie nových doposiaľ málo využívaných oblastí výtvarného výrazu.
Stachova výtvarná fantázia a prirodzenosť súvisí i s jeho postojom a názorom k veciam jednoduchým a skutočným. V nich je prekrývaná evokácia detského sveta hračiek, groteskných, veselých a detských scén, avšak máme možnosť nájsť v dielach aj určitý dramatický akcent a rôzne vzťahové a vecné napätia.  
Cyklus vystavovaný v Art Galérii sa stal základom a východiskom Stachovej súčasnej tvorby, v ktorej elementy nachádzame v pozitívnych a negatívnych situáciách, v ktorých sa začína naplno uplatňovať i farba, miestami až provokatívne sladkých odtieňov.
Autor sa okrem maľby zaoberá i grafickým dizajnom, tvorbe inštalácií, objektov a videoprojekcii. Vlastné fantastické príbehy, ako sám uvádza, sú podfarbené science fiction zápletkou a svetom detskej imaginácie oživených hračiek. 
Rád pracuje s grafický plošným rázom obrazov, ktorý súvisí s komponovaním motívov z obľúbených papierových skladačiek origami. Inšpiráciou sú mu reprodukcie hračiek, ktoré vyhľadáva prevažne cez internet a následne pretvára pomocou grafických programov. Najnovšie ho veľmi zaujíma práca v oblasti krátkej animácie.
Autor žije a tvorí v Žiline.

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky