Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Vincent Hložník


  Narodil sa v roku 1919 vo Svederníku. Študoval na reálnom gymnáziu v Žiline. V roku 1942 ukončil štúdia na umelecko-priemyselnej škole v Prahe. Po návrate z Prahy pracuje ako výtvarník v Neografii a Matici slovenskej v Martine. V roku 1943 žije a tvorí v Žiline a neskôr sa usadil so svojou rodinou v rodnom Svederníku. Tu prežil jedno z najkrajších období svojho výtvarného života. Napomáha rozvoju amatérskeho výtvarníctva a vedie výtvarné kurzy i v Považskej Bystrici. V roku 1952 odchádza do Bratislavy, kde pôsobí ako pedagóg va Vysokej škole výtvarných umení. Zakladá oddelenie voľnej grafiky a ilustrácie a stáva sa rektorom tejto významnej výtvarnej školy. V roku 1972 nedobrovoľne odchádza zo školy a pracuje ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1945 bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29 .augusta a stáva sa čestným predsedom Spolku výtvarníkov Slovenska. V roku 1968 bol menovaný národným umelcom. Svoje dielo prezentoval vo viacerých hlavných metropolách sveta ( Paríž, New York, Rím, Londýn, Berlín, Viedeň, Brusel, Amsterdam, Stockholm, Moskva, Praha a inde.) V Mexico City spolu s Kolomanom Sokolom zakladá grafickú školu. Tvorba maliara, grafika, ilustrátora, ale i sochára a autora výtvarných realizácii v architektúre je charakteristická zameraním na postavenie človeka v jeho svete. Jeho tématika mala vždy humanistický, etický a sociálny charakter. Už prvé diela naznačili príklon k expresívnej figurácii.Takto vznilkali expresívne gvaše , oleje, pastely a akvarely zachytávajúce Pierotov, klaunov, cirkusantov, či vydedencov ľudskej spoločnosti. Neskôr to bol cyklus kubistických malieb a kresieb a v 50.tych rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Od 60.tych rokov začal vytvárať maľby a pastely monumentálnejšich rozmerov a jeho výtvarny prejav v neskoršom období sa niesol v štýle novej figurácie so sureálnym podtextom. Je autorom mnohých vitráži v sakrálnych objektoch na slovensku napr. i vo farskom kostole v Považskej Bystrici. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky