Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Alena Teicherová


 

Alena Teicherová,  rod. Hudeková

 

Narodila sa 24. apríla 1964 v Považskej Bystrici. Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Vyštudovala    Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici a Ikonopiseckú školu v Michalovciach. Venuje sa akvarelu, olejomaľbe, kresbe, ilustrácii, ikonopisectvu, maľbe na sklo.

Pôsobí ako vedúca oddelenia kultúry MsÚ Ilava. Je zakladateľkou Klubu výtvarníkov "Arte relax" v Ilave, ktorý vedie deviaty rok. Je členkou Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.

Ilustrovala básnickú zbierku pre deti „Pošepkala vločka nehu do oblôčka", ktorej autorom je renomovaný slovenský básnik

Teodor Križka, knihu poviedok spisovateľa Pavla Fleischhackera „Vojna ako remeň" a novelu „Stretnutia pred zvonením",

knihu povestí a poviedok PaedDr. Gejzu Sádeckého CSc. „Barborka z Rajeckého hradu", básnickú zbierku Anastázie

Zboranovej „Vysypané z kapsy" a knihu divadelných hier Dáši Illyovej „Pomôžme si navzájom".

Niekoľkokrát sa zúčastnila medzinárodných výtvarných sympózií v Poľsku - Mikolowské impresie, v Českej republike -

Hradišťský plenér, Skalka nad Váhom - Ora et ars. Organizuje výtvarné plenéry pre neprofesionálnych výtvarníkov.

Svoje diela vystavovala na mnohých kolektívnych i samostatných výstavách doma i v zahraničí.

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky