Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Výtvarníci Považia


Bobovská-Bošková Zuzana

Narodila sa 8. marca 1957 v Považskej Bystrici. Začiatkom 70. rokov začala študovať výtvarné umenie na ĽŠU v Žiline u Juraja Šutovského. Neskôr súkromne u Júliusa Kollera, Kataríny Kuzmovej a Dezidera Castiglioneho. Zúčastňovala sa mnohých výstav na Slovensku i v zahraničí, napr. Praha, Varšava, Krakov, Viedeň, Belehrad, Rím, Porto san Elpido a Ankara. Zúčastňuje sa a je spoluorganizátorkou mnohých  medzinárodných výtvarných plenérov. Je členkou Spolku poľských pastelistov, členkou Zväzu výtvarných umelcov Západného Slovenska a tajomníčkou Umeleckej besedy slovenskej. Jej obrazy sú inšpirované prírodou a sú výpoveďou jej vlastného poznania, v ktorom hľadá vnútorný rytmus prírody, vychádzajúc z myšlienky až k položeniu posledného ťahu štetca.

Žije a tvorí v Trenčianskych Tepliciach.

 

Cvacho Igor

Narodil sa 17. októbra 1961 v Žiline. Študoval na SVŠT v Bratislave. V rokoch 1986-1987 absolvoval doplnkové štúdium grafiky u D. Stopiaka a I. Rumanského na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 je členom Združenia grafikov Slovenska, vedie výtvarnú skupinu Cont Art a je členom Umeleckej besedy slovenskej. Jeho voľná grafická a maliarska tvorba mala viacero vývojových etáp a prešla od komorného výtvarného vyjadrenia v grafických technikách, ako sú mezzotinta a lept, až k monumentálnym kompozíciám, ako je veľkoplošná digitálna tlač. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa dlhodobo venuje aj grafickému dizajnu, vydáva knižné bibliofílie a umelecké publikácie v originálnych limitujúcich sériách. Jeho diela sú vo viacerých galériách a súkromných zbierkach a často vystavuje na domácich a zahraničných výstavách. 

Žije a tvorí v Žiline.

 

Füköová Mária - Antónia

Narodila sa 12. septembra 1936. V roku 1959 ukončila štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Výtvarnému umeniu sa začala venovať začiatkom 80. rokov 20. storočia a bola to práca v oblasti textilného výtvarného umenia. Vo svojich dielach kladie dôraz na silný emotívny zážitok plný vnútorného precítenia a pokoja, pričom využíva čistú štruktúru tkaniny odvolávajúc sa na dávne stáročia tradičnej slovenskej čipky a výšivky. Füköová, ako rodáčka z Považského Podhradia, sa veľmi rada vracia na rodné Považie pod „svoj Burg". Od prvej výstavy, ktorá sa konala v Augsburgu (Nemecko) v roku 1994 nasledovali ďalšie kolektívne i individuálne výstavy, napr. v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Izraeli, na Cypre, Ukrajine, Turecku. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.

Žije a tvorí v Bratislave.

 

Homolová Iveta

Narodila sa 9. januára 1960 v Žiline. Študovala na Pedagogickej Fakulte UK v Trnave u prof. J. Trepáča, J. Ilavského, H. Hyllovej a A. Viku. Výtvarnej tvorbe sa venuje nepretržite od svojich detských čias, kedy navštevovala Ľudovú školu umenia v Žiline u J. Šutovského. Vo výtvarnej činnosti vychádza z tradícii tvorby paličkovej čipky, čo uplatňuje najmä vo figurálnej kompozícii, prikláňajúc sa motívom slovenských balád a rozprávok. Neskôr často diela uzatvára do geometrických tvarov. V kompozíciách lyricko-poetického myšlienkového obsahu, v modernom chápaní dekoratívneho prejavu uplatňuje striedmu farebnosť, cit pre materiál, tvarovú bohatosť a dekoratívnosť. Svoju tvorbu prezentovala na výstavách  v Poľsku, Maďarsku, Česku, na Slovensku v mnohých mestách.  Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.

Žije a tvorí v Žiline.

 

Horecký Zdeno

Narodil sa 27. novembra 1930 v Bytčici. V rokoch 1950 - 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof.  J. Mudrocha, B. Hoffstädtera a D. Millyho. Venuje sa komornej krajinárskej maľbe s dôrazom na dynamický rukopis a farebno-svetelné efekty prostredia. Námety pre svoje diela čerpá z krajiny Severného Slovenska ako i Považia. Pôsobil ako pedagóg v Žiline a ako dlhoročný starosta Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Jeho diela sú majetkom galérií, zberateľov a inštitúcií nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych krajinách, USA, Austrálii. Svojimi dielami sa zúčastnil na desiatkach výstav doma i v zahraničí. V ostatnom čase vystavoval v Izraeli, na Cypre, v Prahe, v Maďarsku, v Belgicku, v Luxembursku, Anglicku, Slovinsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Turecku. Vystavoval na prvej výstave Skupiny M. Galandu v roku 1957 v Žiline a následne v roku 1958 v Bratislave.  
V roku 1994 bolo jeho dielo  (Zázrivá - Ukrižovanie) odovzdané ako dar pápežovi Jánovi Pavlovi II.

             Žije a tvorí striedavo v Bratislave a Zázrivej.

 

Kovalik Ján

Narodil sa 18. júna 1953 v Trenčíne. Študoval na drevárskej fakulte vo Zvolene na oddelení konštrukcia nábytku a dizajnu. Vo svojich obrazoch maľujem príbehy, ktoré sú o súčasných ľuďoch a ich problémoch, potešeniach, trápeniach a túžbach. Často realisticky stvárnené diela sú do detailu rozpracované postavy a predmety usporiadané do väzobných súvislostí. Jeho olejomaľby, predovšetkým figurálne kompozície a obrazy symbolických významov, sú o morálke a etike, o dobrých a zlých vlastnostiach človeka a ľudí dneška. Takmer reliéfne plastické figúry symbolizujú nadindividuálny typ človeka, ktorý rozvíja svoju ľudskú existenciu v architektonickom priestore, nachádzajúcom sa často v metaforických horizontoch. Vystavuje od roku 1989 na výstavách doma i v zahraničí napr. Bratislava, Trenčín, Dunajská Streda, Piešťany, Viedeň, Motta di Livenza (Taliansko) a iné. Je členom Umeleckej besedy slovenskej.   

Žije a tvorí v Trenčíne.

 

Malý Jozef

Narodil sa 28. apríla 1958 v Žiline. Študoval súkromne v ateliéroch akad. mal. Františka Kráľa a Štefana Čapku. Precízna kresba často prechádza až do väčších kolážových plôch mäkkou ceruzou alebo tušom. Z dynamických abstraktných vírov sa vynárajú konkrétne obrazy. Silný účinok Malého diela je spôsobený vnútornou silou a energiou. Každý z jeho obrazov je úvahou o danom čase a stave, je vnútorným pozorovaním vyúsťujúcim k vlastnému názoru. Štvorcová, obdĺžniková, guľatá situácia, uzavretá či otvorená, tmavá alebo bledá, ukrýva vlastnú ikonografiu. A preto má rád čiernu a bielu, niekedy sú to obrazce temné, skrývajúc v sebe niečo hmotné, zmyslové a tajomné. Jozef Malý vystavuje od roku 1977 na viacerých kolektívnych výstavách v Čechách, Poľsku a na Slovensku, najmä v rámci Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, ktorého je i členom. Je tiež členom Umeleckej besedy slovenskej.
Žije a tvorí v Žiline.

 

Meško Igor

Narodil sa 6. januára 1948 v Trenčíne. Študoval na Pedagogickej fakulte UK v Trnave matematiku a výtvarné umenie u prof. Eugena Lehotského. Vo svojej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, v ktorej vychádza z impresionistického základu, keď neskôr dospel k vlastnej výrazovej reči s dôrazom na senzibilné hodnoty  harmonicky vyváženého koloritu. V dynamicko-maliarskom rukopise prevažuje jeho špecifická farebnosť, impulzívnosť vyúsťujúc v dramatizujúci, akoby dekoratívne určujúci prvok. Zúčastňuje sa výstav doma i v zahraničí napr. v roku 2015 sa zúčastnil výstavy Apoštoli Slovanov v Rijeke (Chorvátsko). Je členom Umeleckej besedy slovenskej.    

Žije a tvorí v Trenčíne.

 

Meško Ján

Narodil sa 31. marca 1977 v Trenčíne. Vyštudoval učiteľský odbor výtvarnej výchovy na UKF Nitra u akad. mal.  Igora Bencu a akad. mal. Daniela Szalaiho. Od roku 2005 pôsobí ako učiteľ na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. Zúčastňuje sa na viacerých  kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej.

Jeho diela nesú prvky opartu a orfizmu, využíva hru tvarov a farebných kombinácií, často v kruhových kompozíciách, striedajúc menšie a väčšie formáty, objavujúc vždy nový uhol pohľadu. Decentná farebnosť, dekoratívna kompozičná osnova rozvíjaná v zhlukoch tvárí kompozícií - to sú základné znaky jeho obrazov, ktoré taktiež umocňuje výrazová sila čistej pastóznej farby.

Žije a tvorí v Trenčíne.

 

 

 

 

Mešková Viera

Narodila sa 20. apríla 1948 v Bratislave. Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave u prof. Eugena Lehotského. Jej témy sú úzko zviazané s vrúcnym vzťahom k Slovensku.

Čerpá z prírody Gaderskej doliny, turčiansko-liptovského a oravského zázemia, často pracuje so suchým pastelom. Viac ako o celky jej ide o interiéry krajinárskej imaginácie, veľké detaily a dramatické okamihy prírodného diania. Upútaná farebnou atmosférou krajiny, vytvára harmonické kompozície, s úsilím o vystihnutie charakteristických nálad krajiny v jednotlivých ročných obdobiach. Zúčastňuje sa výstav doma i v zahraničí. V roku 2015 sa zúčastnila výstavy Apoštoli Slovanov v Rijeke (Chorvátsko). Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.

Žije a tvorí v Trenčíne.

 

Mikulášová Veronika

Narodila sa 16. marca 1967 v Považskej Bystrici. Študovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici výtvarnú výchovu u akad. mal. Miroslava Brooša, akad. soch. Jána Kubičku, akad. soch. Jána Lišaníka a doc. Stanislava Troppa. Od roku 1991 pôsobí na Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Jej výstavná činnosť sa zameriavala najmä na výstavy individuálne v Púchove, Ilave, Žiline, Poprade a Považskej Bystrici.
Pokračuje v tradíciách svojej rodiny a v posledných rokoch sa venuje maľbe na sklo. V maliarskej tvorbe kladie dôraz na pastózny rukopis, svieži kolorit, čo využíva vo farebnom svete rastlín a kvetov, v ktorých nachádza motívy pre svoju tvorbu.

Žije a tvorí v Považskej Bystrici.

 

Moško Rudolf

Narodil sa  narodil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Trenčíne. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u prof. J. Mudrocha, G. Mallého a D. Millyho. Maliarska a kresliarska tvorba Rudolfa Mošku je významným svedectvom vyhraneného umeleckého programu ostatného obdobia, ktorý prešiel procesom kryštalizácie a hľadania vlastného výtvarného štýlu až k súčasnej tvorbe. Autor sa k niektorým obrazom vracia  po dlhšom čase, aby s odstupom všetko zvážil, prifarbil, zmenil, pridal alebo dokonca čiastočne znova premaľoval obraz novým príbehom. Rudolf Moško priniesol do  súčasného výtvarného umenia osobité hodnoty, najmä v krajinomaľbe. Je členom Umeleckej besedy slovenskej.
Žije a tvorí v Trenčíne.

 

Motus Viktor

Narodil sa 31.marca 1942 v Želechoviciach v Čechách. Od roku 1982 žije v Bánovciach nad Bebravou.

Študoval  na Pedagogickej fakulte v Nitre výtvarnú výchovu u akad. mal. Ľudovíta Jelenáka. S výtvarným umením je úzko spätý celý jeho život. Venuje sa maľbe krajinárskych záznamov z rôznych lokalít, kde uplatňuje príklon k realistickému prístupu. Atmosféru a náladu krajiny sa snaží zhmotniť do sugestívneho maliarskeho výrazu v dynamickom kolorite, vyváženej farebne tvarovej skladbe. Rôznorodý pohľad na krajinu mu umožňuje účasť na pravidelných plenéroch na Slovensku a v zahraničí. Je členom Umeleckej besedy slovenskej.

Žije a tvorí v Bánovciach nad Bebravou.

 

Plešková-Jurisová Zlatica

Narodila sa 8. júla 1951 v Považskej Bystrici. V rokoch 1969-1973 študovala na Pedagogickej fakulte UK v Trnave kombináciu matematika - výtvarná výchova. Štúdium absolvovala pod vedením prof. Alexandra Viku, Vojtecha Remeňa, Jozefa Ilavského a Jozefa Trepáča. V rokoch 1974-1990 navštevovala výtvarné štúdio pod vedením akad. mal. Fera Kráľa. Po štúdiách sa vracia do Považskej Bystrice. Najskôr učí, potom vedie ľudovú školu umenia (ZUŠ I.W. Kráľa) až do odchodu na dôchodok. Ťažiskom jej výtvarnej tvorby za posledné desaťročie je keramický objekt, buď závesný, alebo priestorový. Súčasne sa venuje maľbe, tvorbe miniatúrnych diel, kde sa snaží rozvíjať princípy modernej keramickej tvorby, v ktorých sa sústreďuje na problematiku hmoty, energie a priestoru. Citlivo zvažuje materiál s dôrazom na poetický aspekt diela. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Vystavuje od roku 1974 doma i v zahraničí.
Žije a tvorí v Považskom Podhradí. 

 

Rončáková Božena

Narodila sa 16. júna 1957 v Turzovke. Študovala na Umelecko - priemyselnej škole v Uherskom Hradišti, na odbore maľba užitá v architektúre a dejiny umenia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na ĽŠU, (neskôr ZUŠ I. W. Kráľa) v Považskej Bystrici. Absolvovala Letnú maliarsku akadémiu v Irsee (Nemecko). Venuje sa krajinomaľbe najmä figurálnym kompozíciám, kde dominuje predovšetkým ľudský príbeh. Rodinný dej  často rozohráva a dynamicky znásobuje v gestickejšej maľbe. Vystavuje od roku 1989 (Považská Bystrica).  O tri roky vystavuje v Nemecku (Irsee, Augsburg, Arnstadt). V roku 1993 vystavuje v nemeckom meste Ilmenau, v rokoch 2004, 2006 a 2007 v Galérii Thoha v Bratislave. V roku 2009 v Galérii Fluegel v Norimbergu. Neskôr sa zúčastňuje výstav a to v roku 2009 vo Viedni na Viennafair a v MG ART Galérii, v roku 2010 na prestížnej Art Basel. O rok neskôr vystavuje na Artmisii v Bratislave a v Prešove a zúčastňuje sa 5. Bienále voľného výtvarného umenia Bratislava Umelka 2014. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.
Žije a tvorí v Považskej Bystrici. 

 

 

Skybová - Kapušová Eliška
Narodila sa 26. mája 1980 v Ilave. V rokoch 1994-1998 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, odbor maľba a leptanie skla pod vedením J. Kolembusa, P. Macha, M. Horváthovej, L. Pagáča.  Pokračovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, oddelenie voľnej grafiky pod vedením doc. L. Jergušovej-Vydarenej, prof. E. Lehotskej, doc. I. Benca, R. Bruna, J. Dobiša. Jej maľba, kresba a grafická tvorba je charakteristická tvarovou deformáciou, silným dynamickým štetcovým gestom, podporeným bohatou pastóznou farbou. Jej tvorba vychádza z motívov každodenného života. Ten jej dáva príležitosť na rozvíjanie kresbového tvaru, ktorý je zbavený akejkoľvek popisnosti, avšak dáva jej voľnosť pre spontánnu výpoveď, s dôrazom na orchestráciu línií, prechádzajúc do výpovede abstraktného a geometrického expresionizmu. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Vystavuje od roku 1997 na Slovensku a v zahraničí.

Žije a tvorí v Ladcoch.

Švikruha Jozef

Narodil sa 2. decembra 1943 v Trebichave. Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre u doc. Ľudovíta Jelenáka a Oľgy Félixovej. Jeho tvorba sa zameriava najmä na krajinárske záznamy rôznych lokalít na Slovensku, no najmä ho láka reálna krajina rázovitých oblasti Považia, Kysúc, Oravy a Liptova. Jeho krajinárske obrazy  sa kompozične pridržiavajú motívov každodenného života a prezrádzajú nám úsilie o syntézu klasických realistických podôb, využívajúc nové geometricko-farebne ladené prvky, ktoré i mierne štylizuje.  Venuje sa i zátišiu a kompozíciám s fantazijno-realistickým vyznením. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, najmä v Taliansku. Pedagogicky pôsobí v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne.  Je členom Umeleckej besedy slovenskej.

Žije a tvorí v Trenčíne.

 

Verešová Gabriela

Narodila sa 3. januára 1957 v Spišskej Novej Vsi. Študovala na Umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor úžitkovej a dekoratívnej keramiky. Časť svojho súkromného a výtvarného života prežila v Považskej Bystrici, v súčasnosti žije a tvorí v Konskej, pri Rajeckých Tepliciach, kde vedie súkromný ateliér pre výuku techniky netkanej textílie ARTTEX. Svoje diela vystavuje od konca 90. rokov na Slovensku, ale i v zahraničí a jej diela sú súčasťou súkromných zbierok doma i v zahraničí. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej, Slovenskej výtvarnej únie a Klubu textilných výtvarníkov Arttex. Svoj výtvarný dôraz a celú výtvarnú filozofiu položila do prejavu estetiky a technológie netkanej textílie, v ktorej transpozícii využíva maliarsky spôsob videnia.

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky