Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Milan Tvrdoň


Milan Tvrdoň (1945)

Jeho strýkom bol slovenský maliar Martin Tvrdoň, ktorého ateliér synovec sporadicky navštevoval.  Od roku 1967 však intenzívne spolupracoval s významným slovenským umelcom Júliusom Kollerom. V roku 2011 vyšla z pera slovenského teoretika výtvarného umenia Bohumíra Bachratého rozsiahla monografia o Milanovi Tvrdoňovi. Od roku 1994 je členom Umeleckej besedy slovenskej, od roku 1999 aj členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii. V rokoch 1974  až po súčasnosť usporiadal 21 individuálnych výstav a zúčastňuje sa na mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Srbsku, Izraeli, Cypre atď. Tvrdoň miloval lietanie na bezmotorových lietadlách. Už tu ho očarila krajina z vtáčej perspektívy. V neskoršej tvorbe čerpá najmä  z týchto nekonečných zážitkov a pohľadov. Uvedomuje si potrebu zviditeľniť krajinu tak, ako ju vidí, cíti a skúma najskôr v kresebnej podobe, neskôr v maliarskych štúdiách a v posledných dielach ich predstavil v dômyselných abstraktných dielach. V druhej polovici 70-tych rokov minulého storočia  vznikajú veľmi spontánne figurálne kompozície a krajiny. Objavujú sa témy, svadby, deti  na sídliskách, obrazy rodnej Bratislavy. Sugestívne sú obrazy leteckých pohľadov na lúky, polia, vynárajú sa krajiny často precítené v lyrických a poetizujúcich kompozíciách.Prekvapujúco v odvážnych čisto prevedených farebných koloritoch. Prirodzene po období baladických náladových krajinárskych pohľadov prichádzajú akčné maľby temperamentnejšej viacfarebnosti, ktoré vznikajú na základe poznania krajiny, ale  i videnej kompozície striech a architektúry starej Bratislavy. Ako píše B.Bachratý „krajina chápaná ako priestor sebareflexie". Maľba M. Tvrdoňa je zameraná v neskoršom období na témy ľudových slávností, motívy cirkusov, divadla a hudby. V rokoch 2009-2010 inšpirovali Tvrdoňa odkazy na plagátových, reklamných billboardoch a výlepných plochách v meste. Zaujala ho odkazová stopa, obrazové a textové informácie, ktoré bravúrne interpretuje vo svojich najnovších dielach, (Séria malieb útržky I.-XV.) Autor žije a tvorí v Bratislave.

                                                                                                                                    Milan Mazúr, máj 2017 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky