Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Ladislav Záborský


zaborsky_foto.jpgAkademický maliar Ladislav Záborský sa narodil 22. januára 1921 v Tisovci. Najskôr študoval na banskobystrickom gymnáziu, kde si ho všimol prof. kreslenia Krákora a doporučil ho na ďalšie štúdium. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Martina Benku.

Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pôsobil na Gymnáziu v Martine ako profesor kreslenia a deskriptívnej geometrie. V roku 1953 ho zatkli za naboženskú aktivitu a odsúdili ho na 7 rokov. Vo väzení napísal 30 básní. V roku 1957 bol podmienečne prepustený. V rokoch 1968 - 1969 pôsobil s rodinou vo Francúzsku a venoval sa štúdiu sakrálneho umenia - architektúre a interiéru kostolov. Pre Slovenský ústav sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme namaľoval monumentálny obraz našich vierozvestcov a iné obrazy. V roku 2000 namaľoval pre spomínaný ústav aj krížovú cestu. Ladislav Záborský je veľmi senzitívny umelec a každá udalosť, ktorá sa ho hlboko dotkne sa objaví v jeho tvorbe. Bol jedným z tých, ktorí sa odpútali od doterajších ciest v maliarstve a s mladými výtvarníkmi nastúpil cestu modernú a cestu nového poznania. Je hlbokoveriacim človekom, preto jeho tvorbu často inšpirovalo božie slovo. To ho vždy veľmi povzbudzovalo a posilňovalo a v roku 1958 namaľoval významný obraz „Snímanie Krista z kríža", ktorý bol pre neho symbolom návratu z „kríža" väzenia. Taktiež sa vo svojom diele s nemenšou intenzitou venuje lyricko-poetickej tvorbe, v podobe krajinárskych obrazov zaznamenávajúcich prírodu a architektúru svojho okolia. Jeho obrazy sa vyznačujú spontánnym expresionistickým cítením a osobitou farebno-tvarovou štylizáciou a vo svojej tvorbe jednoznačne vychádza zo zážitkov vnútorného života, objavovania Boha a z dialógu s Večnosťou. Ladislav Záborský vystavuje na samostatných a kolektívnych výstavách od roku 1946: 1946, 1993 - Košice; 1947 - Ružomberok; 1960, 1963 - Poprad; 1962 - Starý Smokovec; 1969 - Paríž; 1972, 1983, 1999, 2006 - Žilina; 1973 - Bratislava; 1973 - Trnava; 1991, 1996, 2001, 2006 - Martin, Turčianska galéria; 1994 - Tisovec; 1995 - Liptovský Mikuláš; 1997 - Piešťany; 1999 - Vrútky; 2000 - Nitra; 2001 - Vranov nad Topľou; 2002 - Topoľčany; 2007 - Kežmarok.
Vytvoril celkom 42 krížových ciest v rôznych technikách, návrhy na vitráže v 25 kostoloch a 2 objektoch v Martine, Sučanoch, Kláštore pod Znievom, Turčianskych Tepliciach, Breze, Spišskej Belej, Stankovanoch, Bukovci a ďalších farnostiach. Vytvoril nástenné maľby na Slovensku i v dvoch kostoloch v Paríži, ďalej tiež návrhy na gobelíny a mozaiky. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach na Slovensku, vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku, Palestíne a USA. Za jeho výtvarnú tvorbu mu bola udelená zlatá medaila Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie (1993), v roku 2006 mu bolo udelené uznanie a medaila mesta Martin a v roku 2005 mu Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila cenu Fra Angelica 2005.

Na záver mi dovoľte citovať slová majstra Záborského: "Hoci mám veľa rokov, duchovne sa cítim mladým, veď som len na začiatku večného života, celá nádherná večnosť je ešte predo mnou. Veľmi sa na ňu teším, vlastne už ju žijem, a to natoľko, nakoľko tie večné pravdy a krásy už vychutnávam a prežívam."

Autor žije a tvorí v Martine.

 

Milan Mazúr, jún 2009

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky