Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Mária Antónia Fukoová


 Mária Antónia Füköová
12.8. - 13.9.2009
tapisérie Arttex a textilné koláže


Narodila sa 12.9.1936 v Považskom Podhradí. V roku 1959 ukončila štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1960 až do roku 1992 pracovala v rôznych projekčných ateliéroch. Výtvarnému umeniu sa začala venovať od roku 1982 a bola to práve textilná tvorba, ktorá ju naplno oslovila. Odjakživa mala rada výtvarné umenie, ktoré v nej neustále povzbudzovali rodičia a svoj talent využívala ako profesionálna architektka. „Vždy som inklinovala k interiérovej tvorbe, zariaďovaniu a pekným veciam. A tak som sa snažila svoje interiérové projekty dopĺňať obrazmi svojich priateľov a neskôr i vlastnými" - spomína autorka.
S veľkou energiou a plným priehrštím radosti vstúpila do sveta artprotisu. Profesiu architektky vykonávala 50 rokov, ale voľnosť v oblasti výtvarného umenia ju hnala dopredu a práve textilná tvorba bola tou technikou, ktorá umožnila Füköovej svojou formou vyjadriť všetky jej myšlienky. Možnosti arttexu využíva ako možnosti samostatného výtvarného média, pričom sa neuzatvára do jedného štýlu, ale neustále objavuje nové a nové výtvarné riešenia. Východiskom textílií Márie Antónie Füköovej je vždy čistá štruktúra tkaniny v klasických formách a odtieňoch, niekedy odkazujúca na dávne storočia tradičnej slovenskej čipky a výšivky, ktoré spracúva do svojich kompozícií s premysleným hlbokým zmyslom pre harmóniu.
V roku 1995 bola prijatá za členku najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku „Umelecká beseda slovenská" a neskôr sa stala členkou Správnej rady a jej tajomníčkou. Po roku 2000 sledujeme v tvorbe Füköovej výrazne úsilie o formuláciu nového výtvarného programu, sledujeme predovšetkým narastanie a skvalitňovanie obsahových zložiek, v ktorých sa objavuje nová tematická orientácia. Na jednej strane sa v textilných kolážach objavuje podobenstvo Madony, na druhej strane je to poetická pôsobivosť imaginárnej, krehkej a lyrickej krajinárskej predstavy.
Füköová je svojim prejavom nenapodobiteľná a hoci je architektka, jej komorné výtvarné diela realizuje s noblesou. V nich sa stretávame okrem figurálnych a krajinárskych motívov, inšpirovaných oravskou prírodou i s kompozíciami abstraktného charakteru vytváranými geometrickou skladbou farebných plôch.
Füköová ako rodáčka z Považského Podhradia žije a tvorí v Bratislave, ale veľmi rada sa vracia na Považie. Od jej prvej výstavy, ktorá sa konala v Augsburgu (Nemecko) v roku 1994, nasledovali ďalšie kolektívne i individuálne výstavy napr. v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Izraeli, na Cypre, Ukrajine a v týchto dňoch aj v Turecku.

Milan Mazúr, august 2009

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky