Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Edukačná galéria


PROJEKT EDUKAČNÁ GALÉRIA PONÚKA:


Komentované prehliadky aktuálnych výstav v školskom roku trom vekovým skupinám detí - 1. a 2. stupni ZŠ a stredným školám.


Jedná sa o prehliadku expozície výstavy, doplnenú o podrobnejší výklad, ktorý je podávaný žiakom odľahčenou formou. Pre prácu so skupinou sú používané pracovné listy, ktoré žiaci s pomocou pedagóga vyplnia. Súťažný test obsahuje buď krížovku s výtvarnými pojmami, alebo otázky z oblasti výtvarného umenia. Na záver je pre nich pripravená malá praktická úloha, napr. nakresliť krajinu snov či portrét svojho kamaráta či kolektívne dielo . Programy rozvíjajú detskú tvorivosť, fantáziu a umelecké cítenie. Dĺžka jednotlivých prehliadok s programom sa pohybuje v rozmedzí 45 - 60 minút.


Doplnkovú výučbu s doprovodným programom pre ZŠ, SŠ, ZUŠ a skupiny dospelých, zamerané na diela vystavujúceho autora, profesionálnych, alebo neprofesionálnych výtvarníkov z regiónu


Návštevníci sa zábavnou formou dozvedia čo je výtvarne dielo (obraz, plastika, socha), ako vzniká, ako delíme výtvarne diela, obrazy, plastiky, sochy a ako pracuje umelec. Pri prehliadke expozície sa zameriame na diela aktuálne vystavujúceho umelca v galérii . Starší žiaci , študenti a skupiny dospelých v priebehu komentovanej prehliadky vyplňujú pracovné listy (maliarske, sochárske pojmy, medailóny autorov, úlohy, hry,...) prispôsobené vekovým skupinám.
Celkový čas cca 60- 90 min.

Modelová Vernisáž výstavy

Návštevníci sa zábavnou formou , metódou modelovej situácie dozvedia čo je vernisáž, prečo a ako sa realizuje. Táto „hra" umožní nahliadnuť do sveta dospelých
Predpokladaný čas modelovej vernisáže je 45 - 60 minút

 

Modelová AUKCIA

Návštevníci sa zábavnou formou, metódou modelovej situácie dozvedia čo je aukcia umeleckých diel, ako sa pripravuje, zažijú jej priebeh, stanú sa jej fiktívnymi účastníkmi.
Predpokladaný čas modelovej aukcie je 45 - 60 minút

Je nutné vopred prihlásiť sa telefonicky:

 +421 905 606 746, + 421 915 783 553

nonstop 0915 174747

e-mailom: info@mgartgaleria.sk
osobne v Po - Pi v pracovnom čase od 11,oo - 17,oo hod.
p. Miriam Tvrdá, riaditeľka MG ART galéria, M.R. Štefánika 141/13 ,
Považská Bystrica 017 01

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky