Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Behrík Bohuslav


  Bohuslav Behrík Grafik a maliar /nar.1931/ študoval v rokoch 1961-1963 na umeleckej škole v Považskej Bystrici u výtvarných pedagógov A. Moresa a F. Jurištu. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa stáva členom Slovenského fondu výtvarných umení a Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave.
Na výstave v MG ART GALÉRIÍ predstavuje prierez maliarskej tvorby z obdobia od deväťdesiatych rokov. Avšak Bohuslav Behrík sa ešte donedávna naplno venoval drobnej grafike, grafickému dizajnu a tvorbe plagátov, kde získal významne ocenenia a s ktorou tvorbou sa zúčastnil významných výstav doma i v zahraničí napr. /Karlové Vary 1958, Brno 1966 a 1972, Hradec Králové 1967, Drážďany 1969, Šumperk 1970, Paríž 1972, Bratislava 1988, Žilina 1982, 1998, 2000, 2008. Neskôr pre svoje rodné mesto Bytču vytvára niekoľko pamätných tabúľ významných osobností, napr.
(J. Červeňanský, S. Bíroš, L. Treskoň, A. Lombardini) .Počas tejto, tzv. grafickej etapy sa Bohuslavovi Behríkovi, nenápadnému a skromnému grafikovi – majstrovi loga, plagátistovi, tvorcovi  pečiatok, razítok a slávnostných obálok, dostáva  zaslúženej pozornosti. V tomto období spolupracuje s reklamným podnikom ERPO Bratislava a Považským múzeom v Žiline, pre ktoré vytvára významnú sériu plagátov pôsobiacich v uliciach miest dodnes.
Práve v plagátovej tvorbe sme si všimli autorovo vychádzanie z maliarskeho –grafického konceptu. Vynikal napr. tvar písma a jeho grafické začlenenie do organickej jednoty maliarsky  traktovaného plagátu. V tom boli Behríkove plagáty jednoduché umožňujúc divákovi pracovať s vlastnou predstavivosťou až po plagát precízny alebo plagát živých vitálnych kompozícií, ovplyvnený expresívnymi farbami.
Behrík je bystrým pozorovateľom a vnímateľom prostredia, no najmä sa v ňom snúbi hĺbavosť s pohotovosťou, čo mu vynieslo dôležité miesto medzi úžitkovými grafikmi v oblasti propagačnej grafiky. Preto nečudo, že postupne nasleduje uvoľnenie a Behríka pohltila maliarska výpoveď.
Neveľká, ale profilová a výberová kolekcia malieb je svedectvom hľadania tvorivého programu autora, kde hlavnú úlohu zohrala lyrická kompozícia realizovaná v charakteristickom rozpätí impresívnej náladovosti a expresívnej pôsobivosti výrazného koloritu i autorského rukopisu. Jeho obrazy sú inšpirované poetikou, lyrikou a hudbou ,vychádzajú z jeho duše, z vnútorného sveta maliara, kde dominantnú úlohu zohráva citlivo vnímaná ženská figúra. V ďalšej kolekcii zas hľadá nový výrazový jazyk obrazu, charakteristicky expresívnym napätím foriem, tvarov a farieb, kde postupne dospel k vlastnému výrazu, odrážajúc princípy geometrických vyjadrení, v ktorých demonštruje svoj predošlý grafický rukopis. V jeho krajinárskych motívoch vyznieva plošný dekorativizmus, ktorý obohacuje jemným lyrizmom lineárnej maľby a melodickej farebnosti. To všetko Bohuslav Behrík skĺbil do jednotného celku vyváženej kompozície, aby tak zúročil a našiel hľadania vlastného výtvarného prejavu a štýlu.
Autor žije a tvorí v Bytči.                                                                           Milan Mazúr, február 2010   
 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky