Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Rudolf Moško

 

R.Moško Maliar a kresliar Rudolf Moško (1926)

v rokoch 1945 – 1949 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Dezidera Millyho.
Rodák z Dobrej pri Trenčíne vystavuje v Považskej Bystrici po prvý krát a smelá dramaturgia MG Art galérie zaradila v ostatnom období viacerých trenčianskych výtvarných umelcov, ktorí majú čo povedať do prostredia považskej krajiny.
Krajina Rudolfa Mošku už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zaznamenáva milé spomienky na chvíle v nej prežité, ktoré sú autorom precítené vo všetkých možných kompozičných situáciách až po vzrušujúce farebné kontrasty tmavších a svetlejších plôch.
V osemdesiatych rokoch nachádzame bravúrnym koloritom modelovanú krajinu oblých a mäkkých tvarov často vyúsťujúcu do poetického až baladického poňatia prírody.
V deväťdesiatych rokoch autor pociťuje návraty k obľúbenej geometrickej kompozícii a nanovo sa odohrávajúci život pokračuje v scenári podľa dejstva jeho vlastnej skutočnej reality, ktoré dopĺňa zhlukom domčekov a chalúp, často v kompozičnej konštruktivistickej dikcii.  
Po prekonaní množstva schodov, ktoré vedú do ateliéru Rudolfa Mošku s fantastickým výhľadom na majestátny Trenčiansky hrad sa tešíme, že na stojane nájdeme nové a nové rozmaľované obrazy. K niektorým sa po dlhšom čase autor vracia, aby s odstupom všetko zvážil, prifarbil, zmenil, pridal alebo dokonca čiastočne znova premaľoval obraz novým príbehom.
Maliarska a kresliarska tvorba Rudolfa Mošku je významným svedectvom vyhraneného umeleckého programu ostatného obdobia, ktorý prešiel procesom kryštalizácie a hľadania vlastného výtvarného štýlu až k súčasnej tvorbe a ktorá, zásluhou Rudolfa Mošku priniesla do kontextu nášho súčasného výtvarného umenia osobité hodnoty najmä v krajinomaľbe. Dokumentuje to i účasť na mnohých kolektívnych výstavách u nás a v zahraničí a prezentáciách na štyridsiatich samostatných výstavách. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách i v súkromných zbierkach.

Autor žije a tvorí v Trenčíne.

Máj 2013                                                                                                      Milan Mazúr        

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

KOVACIIIIIK MAR

Marián Kováčik – (1974) študoval v rokoch 1989-1993 v Lednických Rovniach na Priemyselnej škole úžitkového výtvarníctva. Na konci 90-tych rokov pôsobil ako dizajnér v sklárni Bohémia Art Glass v Českej republike. Tu si vštepoval technológie spracovania skla a overoval vlastné výtvarné predstavy, námety a postupy.
Od začiatku roku 2000 tvorí a pracuje vo Francúzsku a svoje výtvarné diela vytvára v spoločnosti popredného umeleckého sklára Jána Zoričáka. Vo svojich dielach je nositeľom racionálneho a emocionálneho v dokonalých technických a technologických postupoch vyúsťujúcich v syntéze čistých objemov a kompaktných tvarov. 
V MG Art galérii prezentuje Kováčik tvorbu z posledného obdobia, ktorá je zameraná na kolekcie ručne tvarovaného, fúkaného, nápojového a stolového skla.
Jeho tvorba bola prezentovaná na viacerých výstavách na Slovensku (Bratislava, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Žilina, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Považská Bystrica), ako i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanom, Lyon a Paríž).
Žije a tvorí v Kolároviciach. 

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Ambróz Gabčo

 Ambróz Gabčo

Ambróz Gabčo (nar. 1933) je fotograf staršej generácie a fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Už vtedy si uvedomoval, že fotografovanie nie je len spoločenská a technická disciplína, ktorá sa zaoberá zhotovovaním obrazových záznamov, ale zaujala ho najmä umelecká stránka fotky, čoho výsledkom je profesionálne zvládnutie rukopisu.
Jeho prvé fotografie vznikali spontánne a s pocitom hľadania vlastného fotografického výrazu  a nie na objednávky. Cieľom bolo zachytiť významné okamihy, či zmeny v spoločenskom živote, živej prípadne neživej prírode a tak priniesť divákovi hlboký estetický a humánny zážitok, čím sa Gabčove fotografie od počiatku odlišovali od fotografií iných autorov.  
Autora poznáme ako neustáleho fotografa, dokumentaristu Považskej Bystrice a nestora rozhovorov okolo fotografií „starej“ Bystrice, z čoho neskôr vznikajú monotematické výstavy. Neupúšťa miesto ani atmosféru výnimočných okamihov.
Ambróza Gabču väčšinou stretávame s fotoaparátom na krku. Takto nachádza „svoj svet“, svet, ktorý sa mu za jeho ochotu, trpezlivosť a vytrvalosť odvďačoval nevšednou krásou, ktorú stretával, kým iní ju obchádzali. Je akýmsi „fotografom v teréne“, čo je nesmierne náročné, no pán Ambróz, ako ho familiárne volá takmer celá fotografická verejnosť, to s bravúrou zvláda. Vídavame ho takmer na každej vernisáži v MG ART GALÉRII a koniec – koncov časť vystavených fotografií je i z tohto prostredia. To, že má rád dokumentačný kontrast deklaruje na fotografiách z Ríma. No a zo súdka jedinečnosti opäť patrí nezabudnuteľná „Šesťdenná“ v Považskej Bystrici, ktorú dokumentoval a cyklus zohráva v predmetnej výstave významné miesto. Touto výstavou chceme autorovi Ambrózovi Gabčovi vzdať hold k 80. výročiu jeho narodenia.
Gabčo je oddaným obdivovateľom prírody. Tejto téme sa venuje i v súčasnom období svojej  tvorby. Potulky po prírode a zákutiach Považia dokumentuje v cykle fotografií z okolia Považskej Bystrice, ktoré vyjadrujú emóciu, sú precítené a hlavne vnímajú dokonalú atmosféru.
Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, diplomov a uznaní. Autorské výstavy mal v Považskej Bystrici, Žiline, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Ružomberku, ale i v Poľsku, Čechách, v Nemecku a Francúzsku. Od roku 1964 sa pravidelne zúčastňuje fotografických výstav a súťaží miestneho, regionálneho i celoštátneho významu ako sú – AMFO a DIAFOTO, STROM, FOTOFÓRUM, výstav Zväzu slovenských fotografov, Petzvalovho mapového okruhu a ďalších, na ktorých získal viacero ocenení.
Od roku 1963 bol členom a organizačným pracovníkom Fotoklubu pri Dome kultúry v Považskej Bystrici, je spoluzakladateľom Fotoklubu Fénix, ktorý pôsobí pri Považskom osvetovom stredisku a členom Zväzu slovenských fotografov. 

Milan Mazúr, apríl 2013                                                                                                                  

poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

P. Pollag

Pollag port PETER POLLÁG  - NA CESTE DOMOV

Peter Pollág sa narodil 19. 2. 1958 v Levoči. V rokoch 1977 - 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. F. Stoklasa a súkromne u prof. A. Brunovského a doc. J. Matejku. Postupne si dopĺňal štúdiá na Accademia di Belle Arts v Perugii, neskôr na Akadémii výtvarných umení v Prahe, na Ecole Nationale Supérieure des Beaux - Arts v Paríži, ako i na Facultad de Belas Artes Universidad Completense v Madride. Po krátkom pedagogickom pôsobení na VŠVU v Bratislave sa od roku 1990 sústreďuje a venuje len vlastnej umeleckej tvorbe.
V MG ART Galérii v Považskej Bystrici autor vystavuje po prvý krát a je to nosná výstava v tomto ročnom dramaturgickom programe galérie. „Na ceste domov“ – názov vyjadruje návraty umelca, keď sa vracal na rodný Spiš, kde vyrastal a polovicu cesty odmeriavala práve Považská Bystrica.
Tu stretol i svojich priateľov z oblasti výtvarného umenia a tu som sa i ja s ním stretol po prvý krát. Stretnutie v kruhu priateľov s Petrom Pollágom bolo nezabudnuteľné a už len krôčik sme boli od pripravovanej výstavy. Prípravu umocnila i návšteva na výstave v Bratislave a výber prác v majstrovom ateliéri. Už tam som si uvedomoval, že Pollág je pre mňa nielen maliar, ale i básnik – výtvarník, meditatívny lyrik s nielen výtvarným cítením, ale aj ľudským srdcom.
Keďže ma upútal úžasným zmyslom pre farbu a napätím medzi celkom a časťami obrazovej kompozície, zrazu cítime, že nami ovláda a práve sa pristihneme, že chceme vedieť čo sa deje neskôr, ďalej aj na iných obrazoch. Túžobne hľadáme ďalšie a ďalšie deje, vzťahy, ktoré nás ovládajú a akoby si tvorca vychutnával vo svojej pokornej opojenosti zmyslov našu „zvedavosť“. Je veľmi interesantné, že bohatá farebnosť so silnými pastóznymi nánosmi farby je vzájomne citlivo dopĺňaná prevažne modelovanými figúrami, ktoré nesú znaky expresívnej, často reliéfnej farebnej abstrakcie. Pollágov svet je i náš svet a cez jeho obrazy vstupujeme do sveta autorových mnohovýznamových snov, ktoré vychádzajú z premysleného typicky pollágovsky vzrušujúceho rukopisu. Už teraz sa tešíme na suverénne maliarske symfonické kompozície nielen na témy svojho videného sveta vzrušujúcich vecí, ich dojmov, povrchov, leskov, tieňov a ľahkosti.
Peter Pollág našiel vlastnú výrazovú formu zodpovedajúcu jeho životnému temperamentu a čo mu je vlastné, vie sa počúvať a to nielen vo výtvarnej, ale i poetickej a lyrickej polohe.
Súčasne s olejovými obrazmi autor predstaví kolekciu knižných ilustráci.
Peter Pollág je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení. Je to výtvarník – cestovateľ, precestoval takmer celý svet a zúčastnil sa početných maliarskych sympózií, napr. v Grécku, Holandsku a Taliansku a absolvoval tvorivé študijné pobyty v Zimbabwe, Zambii a Číne.
Vystavuje od roku 1986 doma i v zahraničí: 1986 – Spišské múzeum, Levoča, 1988 – De viajes en Espaňa, Pinar, Madrid, 1991 – Sparts Gallery, Paríž, 1993 – BWA, Nowy Sacz, Poľsko, 1996 – One Island, Three stories, Gallery Aenaon, Atény, 1999 – Resim sergisi, Emlak Sanat Galerisi, Istambul, 2001- Continuo, Danubiana Meulensteen Art Múzeum, Bratislava, 2002 – Chinese Centre, Lusaka, Zambia, 2003 – Alliance Franciase de Harare, Harare, Zimbabwe, 2004 – Poznámky z Afriky, Tatranská galéria – Elektráreň, Poprad,  Galerie des Beaux – Arts, Heeze, Holandsko , 2009 – Galéria u anjela, Kežmarok, 2013 – SPP Galéria, Bratislava. 

Milan Mazúr, október 2013

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky