Skoč na obsah Skoč na menu

Zameranie kurzov


1. Kresba / portrét, zátišie

Kresba ceruzkou, uhlíkom, rudkou. Kurz kresby bude zameraný na základnú konštrukciu zátišia. Umiestnenie do formátu, kresba tvaru, jeho objemu, tieňovanie, vízovanie, kresba drapérie. Postavené bude živé zátišie. Kresba portrétu, umiestnenie do formátu, základy proporcionality, tváre, tieňovanie.

 

2. Maľba / zátišie, krajina, voľná figurálna kompozícia

Základne konštrukčné prvky farby. Miešanie farieb, svetelnosť, psychológia farby. Vlastnosti farby a narábanie s farbou. Maľba na výkres, kartón, plátno. Tematické maľovanie: napr. podľa impresionizmu, kubizmu atď. Teoretické úvody z dejín umenia. Jednotlivé smery z dejín by korešpondovali so zadaním a témou kresby a maľovania: napr. Baroko – dynamika, Impresionizmus – škvrna a svetlo, Kubizmus – zjednodušené tvary, nové formy perspektívy atď. Prednášky majú slúžiť na všeobecný kultúrny prehľad.

 

3. Relaxačná maľba

Maľba na voľnú tému, na hudbu, pocitová gestická maľba. Psychológia farby a jej vplyv a význam na osobnosť. Symbolika farby, optické klamy, terapeutické účinky maľby. Maľba dotykom, rukami a rôznymi materiálmi.

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky