Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ


Súťaž a prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže

„Dotkni sa umenia“

Téma pre rok 2019: Rozprávky pre Imra Weinera Kráľa

 

Vyhodnotenie súťaže:  

 

         1. kategória (6 – 8 rokov)

Alexandra Šulyová

 

          2.    kategória (9 – 11 rokov)

1.miesto – Juliana Kvasničková, Ema Reváková

2.miesto – Michaela Bieliková, Nina Dubcová

3.miesto – Tatiana Šlesarová

 

     3. kategória (12 – 14 rokov)

1.miesto – Andrea Babíncová

2.miesto – Sara Slováková

3.miesto – Paula Papšová

 

     4. kategória (15 – 18 rokov)

Júlia Pagáčová

 

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na vernisáž výstavy zo súťažných prác po prázdninách 4.9.2019 o 17:00 hod. Na vernisáži budú výhercom odovzdané ceny.


 

Základná charakteristika súťaže:

           

       Súťaž a prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže „Dotkni sa umenia“ je určená pre deti a mládež (od 6 - 18 rokov). Súťaž je tematicky zameraná na postavu významného považsko-bystrického výtvarníka Imra Weinera Kráľa(1901-1978). Imro Weiner Kráľ významne pôsobil aj v zahraničí a to hlavne vo Francúzsku. Práve z tohto obdobia vyšli nedávno jeho „Rozprávky pre Elise“, ktoré venoval svojej malej dcére Elise. Hlavnou myšlienkou je tvorivo zapojiť deti a mládež rôznych vekových skupín vlastnou kreativitou interpretovať rozprávkový príbeh. Práca musí obsahovať jasný príbeh formou komixu (vpísaný text), kde bude hlavnou postavou maliar Imro.

 

 

Organizátor súťaže: MG ART GALÉRIA

 

Akciu podporili: Mesto Považská Bystrica

                            COOP JEJNOTA

 

Miesto konania výstavy:  MG ART GALÉRIA

 

Súťažné kategórie:
1.kategória:   6 - 8 rokov

2.kategória:   9 - 11 rokov

3.kategória: 12 - 14 rokov

4.kategória: 15 - 18 rokov (vrátane)

 

Časový harmonogram súťaže:

Uzávierka súťaže:  14.6.2019

Zasadnutie poroty: 17.6. 2019

Vernisáž výstavy/odovzdávanie cien:   4.9. 2019 o 17:00 hod.

Termín výstavy:     4.9. – 13.9.2019

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťaž sa vypisuje vo výtvarných technikách:

1.    kresba / ceruza, perko s tušom

2.    grafika / linoryt, digitálna grafika a tlač

3.    maľba / akvarel, tempera, akryl

 

Práca musí obsahovať jasný príbeh formou komixu (vpísaný text), kde bude hlavnou postavou maliar Imro.

 

Formát max. do A2

 

 

 

 

Práva a povinnosti súťažiacich:

1.    Každý autor je povinný svoju súťažnú výtvarnú prácu, resp. práce, označiť na rube  čitateľne všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku. K zaslaným prácam autor resp. zákonný zástupca priloží čitateľne vyplnenú prihlášku, súhlas so spracovaním osobných údajov a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom resp. podpisom zákonného zástupcu.

2.    Ocenené a vystavené práce môže organizátor súťaže so súhlasom autora použiť na nekomerčné účely, napr. propagáciu podujatia a to bez nároku na honorár.

3.    Každý účastník má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na druhý deň od rozhodnutia poroty v galérii, na internetovej stránke www.mgartgaleria.sk a facebook: MGARTGALÉRIA - občianske združenie

 

Výtvarné práce do súťaže môžete odovzdať na adrese:

 

MG ART GALÉRIA

M. R. Štefánika 141/13

017 01 Považská Bystrica

 

Kontakt:  info@mgartgaleria.sk

                 Miriam Tvrdá - riaditeľka galérie - 0905 606 746

                

 

Záverečné ustanovenia:

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovania výtvarných prác pri propagácii a dokumentácii podujatia bez nároku účastníkov na honorár (aj v elektronickej podobe na webovej stránke MG ART GALÉRIE a sociálnych sieťach). Toto ustanovenie sa týka aj použitia fotografií prác na tlačoviny k výstave (pozvánku, banner).

 

 

 

Porota: Miriam Tvrdá – riaditeľka galérie

              Mgr. et. Mgr. art Vladimír Vakov – výtvarník, lektor galérie

               Dr. Stanislav  Miko – lektor galérie

               Mgr. Zuzana Bošková - Bobovská – výtvarníčka

             Zlatica Jurisová – Plešková – výtvarníčka

             Mgr. Jozef Pobočík – výtvarník, pedagóg             

               Mgr. Michaela Hulková – oddelenie kultúry mesta Považská Bystrica

             Mgr. Zuzana Haladejová - oddelenie kultúry mesta Považská Bystrica

 

               

 

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky