Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Príhláška do súťaže


 

 

PRIHLÁŠKA

„Dotkni sa umenia“

Téma pre rok 2019: Rozprávky pre Imra Weinera Kráľa

 

Meno a priezvisko autora:     ......................................................................................................                                                                                     

Adresa: ............................................................................................................................                                                              

Vek:....................... Tel.: .....................................................

                                

Súťaže sa zúčastním s prácou:

 

 Názov, technika, rok vzniku:

 

.......................................................................................................................

Som oboznámený s propozíciami súťaže, súhlas s podmienkami účasti v súťaži potvrdzujem

svojím podpisom                   

 

                                                                                              ...............................................

                                                                                               podpis autora/zákonného zástupcu/               

 

Prácu do súťaže

Odovzdal/ -a :    .......................................................           

                                       meno a podpis                                                                                         

 

Prácu prevzal/-a:   ......................................................                    

                                      meno a podpis                                           

 

V Považskej Bystrici, dňa       
 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky